Przeprowadzka jak odmienia się ten rzeczownik?

Zastanawiasz się czy chcesz zamówić przeprowadzke czy przeprowadzkę

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Mianownik (kto? co?): przeprowadzka przeprowadzki
Dopełniacz (kogo? czego?): przeprowadzki przeprowadzek
Celownik (komu? czemu?): przeprowadzce przeprowadzkom
Biernik (kogo? co?): przeprowadzkę przeprowadzki
Narzędnik (z kim? z czym?): przeprowadzką przeprowadzkami
Miejscownik (o kim? o czym?): przeprowadzce przeprowadzkach
Wołacz (hej!): przeprowadzko przeprowadzki

Teraz już wiesza jak odmienić słowo przeprowadzka w każdym przypadku, oraz zarówno liczbie mnogiej jak i pojedynczej.

Opublikowano w Blog